سامانه حوزه

دوشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۱ - ۱۲:۳۸ تعداد بازدید : 1135

سیستم جامع حوزه به عنوان سامانه الکترونیکی انجام امور حوزوی اعم ازانتخاب واحد ، مشاهده نمرات و … استفاده می شود. این سامانه که همان سامانه ی آموزش است. برای فرآیند های مخصوص حوزه از پایه برنامه نویسی شده است.

سیستم جامع حوزه به عنوان سامانه الکترونیکی انجام امور حوزوی اعم از ، انتخاب واحد ، مشاهده نمرات و … استفاده می شود.

برخی امکانات

 • امکان تعریف انواع پارامتر های مورد نیاز برای دروس
 • کنترل پنل های مختلف
 • ورود اطلاعات به روش های مختلف
 • بارگذاری انواع سوالات برای آزمون ها
 • امکان انتخاب واحد
 • امکان صدرو کارنامه
 • امکان حضور غیاب
 • برگزاری انواع آزمون ها
 • امکان مشاهده ی نمرات 
 • دریافت گزارشات متنوع و

 • سامانه حوزه