جشنواره حرکت

دوشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۱ - ۱۲:۳۹ تعداد بازدید : 1243

جشنوارۀ حرکت ویژۀ انجمن های علمی دانشجویی و با تأکید بر همافزایی، تکثیر ایده های خلاق و ایجاد انگیزه و نشاط در انجمن های علمی دانشجویی همه ساله برگزار میشود.

جشنوارۀ حرکت ویژۀ انجمن های علمی دانشجویی و با تأکید بر همافزایی، تکثیر ایده های خلاق و ایجاد انگیزه و نشاط در انجمن های علمی دانشجویی همه ساله برگزار میشود.

برخی امکانات

 • امکان ثبت نام کاربران
 •  ثبت فعالیت ها
 •  تعریف رشته های مسابقه
 •  ارسال آثار
 •  داوری آثار
 •  ثبت کاربرگ ها
 •  اطلاع رسانی
 •  تعریف کارشناسان استانی
 •  تعریف کارشناسان واحدها
 •  کنترل پنل کاربران
 •  پیگیری وضعیت آثار

 

نمونه ای از مشتریان سامانه جشنواره حرکت

جشنواره حرکت فنی و حرفه ای:

 • جشنواره حرکت