سامانه مدیریت رویداد

دوشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۱ - ۱۲:۴۲ تعداد بازدید : 1733

پیشرفت تکنولوژی و گذر زمان منجر به روی آوردن بیشتر بشر به فناوری های آنلاین شده است . سامانه ی نوبت دهی آنلاین آرمان یکی از سامانه های شرکت آرمان پردازان نوین است که خدمات نوبت دهی آنلاین را به مشتریان ارایه میدهد.

پیشرفت تکنولوژی و گذر زمان منجر به روی آوردن بیشتر بشر به فناوری های آنلاین شده است . سامانه ی نوبت دهی آنلاین آرمان یکی از سامانه های شرکت آرمان پردازان نوین است که خدمات نوبت دهی آنلاین را به مشتریان ارایه میدهد.

نمونه ای از مشتریان

سامانه مدیریت رویداد ایونتاپ :

  • سامانه مدیریت رویداد